Free! - Haru-chan to Isshonara
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Free! - Haru-chan to Isshonara

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 12-10,2014

Ngày cập nhật: 12-10,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 124

Tóm tắt:

Chuyện ngày bé.   Theo dõi các project khác tại facebook của nhóm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

12/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

12/10/2014
Top