Free! Shortdou
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Free! Shortdou

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 17-11,2013

Ngày cập nhật: 17-11,2013 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 171

Tóm tắt:

Những dou nhỏ về anime Free. Chủ yếu là về Mako chan :3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

17/11/2013

Chapter 2

17/11/2013

Chapter 1

17/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/11/2013

Chapter 2

17/11/2013

Chapter 3

17/11/2013
Top