Freezing - Second Season
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Freezing - Second Season

Thể Loại Truyện : Drama, Ecchi, Fantasy, Harem, Martial Arts, Romance, School Life, Supernatural, Tragedy, Other, Comedy

Ngày tạo: 22-07,2013

Ngày cập nhật: 22-07,2013 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 393

Tóm tắt:

cập nhật sau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

22/07/2013

Chapter 3

21/07/2013

Chapter 2

13/06/2013

Chapter 1

13/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/06/2013

Chapter 2

13/06/2013

Chapter 3

21/07/2013

Chapter 4

22/07/2013
Top