From Hell
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

From Hell

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Mystery, Psychological, Tragedy, Other

Ngày tạo: 07-09,2014

Ngày cập nhật: 07-09,2014 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 431

Tóm tắt:

À ờ, chả biết nói gì... Thôi thì coi thì biết emo

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

07/09/2014

Chapter 3

07/09/2014

Chapter 2

07/09/2014

Chapter 1

06/09/2014

Chapter 0

06/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

06/09/2014

Chapter 1

06/09/2014

Chapter 2

07/09/2014

Chapter 3

07/09/2014

Chapter 4

07/09/2014
Top