Fuan no Tane Plus
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fuan no Tane Plus

Thể Loại Truyện : Horror, Seinen, Supernatural

Ngày tạo: 20-10,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (57 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,433

Tóm tắt:

Tổng hợp những câu chuyện ngắn ( cũng có thể nói là cực ngắn ) về những điều kì lạ, siêu nhiên, ma quái, mê tín xảy ra trong cuộc sống, nơi ở thường ngày của chúng ta...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 111.2

27/11/2016

Chapter 106.9

27/11/2016

Chapter 103.6

27/11/2016

Chapter 100.3

27/11/2016

Chapter 95.9

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/03/2014

Chapter 2

27/03/2014

Chapter 3

27/03/2014

Chapter 4

27/03/2014

Chapter 5

27/03/2014

Chapter 6

27/03/2014

Chapter 8

27/03/2014

Chapter 9

27/03/2014

Chapter 10

27/03/2014

Chapter 11

27/03/2014

Chapter 12

27/03/2014

Chapter 13

27/03/2014

Chapter 14

27/03/2014

Chapter 15

27/03/2014

Chapter 16

27/03/2014

Chapter 17

27/03/2014

Chapter 18

27/03/2014

Chapter 19

27/03/2014

Chapter 20

27/03/2014

Chapter 21

27/03/2014

Chapter 22

27/03/2014

Chapter 23

27/03/2014

Chapter 31

27/03/2014

Chapter 32

01/04/2014

Chapter 33

01/04/2014

Chapter 34

03/06/2014

Chapter 35

05/06/2014

Chapter 36

05/06/2014

Chapter 37

05/06/2014

Chapter 38

05/06/2014

Chapter 39

05/06/2014

Chapter 46

14/06/2014

Chapter 47

14/06/2014

Chapter 48

14/06/2014

Chapter 49

14/06/2014

Chapter 50

14/06/2014

Chapter 51

06/07/2014

Chapter 52

06/07/2014

Chapter 53

06/07/2014

Chapter 54

06/07/2014
Top