Full Metal Alchemist
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Full Metal Alchemist

Thể Loại Truyện : Drama, Historical, Supernatural, Other, Action, Adventure, Anime, Comedy

Ngày tạo: 21-04,2014

Ngày cập nhật: 21-04,2014 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 168

Tóm tắt:

Nhóm mình làm bù lại cho đủ bộ truyện này nhé ^^

Mọi ý kiến đóng góp tại đây nhé.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 108

21/04/2014

Chapter 1

13/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/08/2013

Chapter 108

21/04/2014
Top