Fumetsu No Anata E
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fumetsu No Anata E

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Supernatural, Tragedy, Other, Adventure

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 12-09,2018 (37 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 987

Tóm tắt:

Nó bị bỏ rơi lạc lõng một mình trên bề mặt. Lang thang khắp chốn, "nó" tìm đến cậu bé sống cô độc giữa cơn bão tuyết.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 40

12/09/2018

Chapter 37

17/08/2018

Chapter 38

17/08/2018

Chapter 35

09/06/2018

Chapter 34

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/01/2017

Chapter 2

07/01/2017

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

13/10/2017

Chapter 22

13/10/2017

Chapter 23

13/10/2017

Chapter 24

13/10/2017

Chapter 25

13/10/2017

Chapter 26

13/10/2017

Chapter 27

13/10/2017

Chapter 28

16/10/2017

Chapter 29

14/11/2017

Chapter 30

02/12/2017

Chapter 31

14/01/2018

Chapter 32

14/01/2018

Chapter 33

08/02/2018

Chapter 34

09/06/2018

Chapter 35

09/06/2018

Chapter 38

17/08/2018

Chapter 37

17/08/2018

Chapter 40

12/09/2018
Top