G r e a t e s t - O u t c a s t ( Sợ bị kiện bản quyền )
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

G r e a t e s t - O u t c a s t ( Sợ bị kiện bản quyền )

Thể Loại Truyện : Manhwa, Martial Arts, Other, Action

Ngày tạo: 29-08,2017

Ngày cập nhật: 29-08,2017 (43 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 574

Tóm tắt:

Thằng main siêu bá đạo, lạnh lùng, dạng một mình cân team và éo tha đứa nào, đảm bảo đọc xong follow luôn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 43

29/08/2017

Chapter 42

29/08/2017

Chapter 41

29/08/2017

Chapter 40

29/08/2017

Chapter 39

29/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/08/2017

Chapter 2

29/08/2017

Chapter 3

29/08/2017

Chapter 4

29/08/2017

Chapter 5

29/08/2017

Chapter 6

29/08/2017

Chapter 7

29/08/2017

Chapter 8

29/08/2017

Chapter 9

29/08/2017

Chapter 10

29/08/2017

Chapter 11

29/08/2017

Chapter 12

29/08/2017

Chapter 13

29/08/2017

Chapter 14

29/08/2017

Chapter 15

29/08/2017

Chapter 16

29/08/2017

Chapter 17

29/08/2017

Chapter 18

29/08/2017

Chapter 19

29/08/2017

Chapter 20

29/08/2017

Chapter 21

29/08/2017

Chapter 22

29/08/2017

Chapter 23

29/08/2017

Chapter 24

29/08/2017

Chapter 25

29/08/2017

Chapter 26

29/08/2017

Chapter 27

29/08/2017

Chapter 28

29/08/2017

Chapter 29

29/08/2017

Chapter 30

29/08/2017

Chapter 31

29/08/2017

Chapter 32

29/08/2017

Chapter 33

29/08/2017

Chapter 34

29/08/2017

Chapter 35

29/08/2017

Chapter 36

29/08/2017

Chapter 37

29/08/2017

Chapter 38

29/08/2017

Chapter 39

29/08/2017

Chapter 40

29/08/2017
Top