Gabriel Dropout
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Gabriel Dropout

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (47 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,337

Tóm tắt:

yuri vào điểm danh nào

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 46

09/06/2018

Chapter 45

09/06/2018

Chapter 44

09/06/2018

Chapter 43

06/09/2017

Chapter 42

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

07/01/2017

Chapter 19.5

07/01/2017

Chapter 20

07/01/2017

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

07/01/2017

Chapter 23

18/01/2017

Chapter 24

18/01/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 39

28/07/2017
Top