Gakuen Dragon Slayer
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Gakuen Dragon Slayer

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 75

Tóm tắt:

N/A

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016
Top