Gals - Mắt Lưu Ly
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Gals - Mắt Lưu Ly

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 19-07,2013

Ngày cập nhật: 19-07,2013 (37 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,042

Tóm tắt:

Nữ hoàng Kotobuki Ran và bạn bè của cô chỉ muốn vui chơi, trong đó bao gồm mua sắm, đi chơi, và ăn uống...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25.2

19/07/2013

Chapter 25.1

19/07/2013

Chapter 24.2

19/04/2013

Chapter 24.1

19/04/2013

Chapter 23

19/04/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/04/2013

Chapter 2

19/04/2013

Chapter 3

19/04/2013

Chapter 4

19/04/2013

Chapter 5

19/04/2013

Chapter 6

19/04/2013

Chapter 7

19/04/2013

Chapter 8

19/04/2013

Chapter 9

19/04/2013

Chapter 10

19/04/2013

Chapter 11

19/04/2013

Chapter 12

19/04/2013

Chapter 12.5

19/04/2013

Chapter 13.1

19/04/2013

Chapter 13.2

19/04/2013

Chapter 14.1

19/04/2013

Chapter 14.2

19/04/2013

Chapter 15.1

19/04/2013

Chapter 15.2

19/04/2013

Chapter 15.3

19/04/2013

Chapter 16.1

19/04/2013

Chapter 16.2

19/04/2013

Chapter 17.1

19/04/2013

Chapter 17.2

19/04/2013

Chapter 18.1

19/04/2013

Chapter 18.2

19/04/2013

Chapter 19.1

19/04/2013

Chapter 19.2

19/04/2013

Chapter 19.3

19/04/2013

Chapter 20

19/04/2013

Chapter 21

19/04/2013

Chapter 22

19/04/2013

Chapter 23

19/04/2013

Chapter 24.1

19/04/2013

Chapter 24.2

19/04/2013

Chapter 25.1

19/07/2013

Chapter 25.2

19/07/2013
Top