Ganota No Onna
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ganota No Onna

Thể Loại Truyện : Mecha, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 12-09,2013

Ngày cập nhật: 12-09,2013 (27 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 953

Tóm tắt:

Câu chuyện cuộc sống của một cô nàng Gundam otaku^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 27

12/09/2013

Chapter 26

11/09/2013

Chapter 25

11/09/2013

Chapter 24

11/09/2013

Chapter 23

11/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/07/2013

Chapter 2

29/07/2013

Chapter 3

03/08/2013

Chapter 4

05/08/2013

Chapter 5

14/08/2013

Chapter 6

14/08/2013

Chapter 7

14/08/2013

Chapter 8

18/08/2013

Chapter 9

18/08/2013

Chapter 10

20/08/2013

Chapter 11

20/08/2013

Chapter 12

22/08/2013

Chapter 13

25/08/2013

Chapter 14

25/08/2013

Chapter 15

29/08/2013

Chapter 16

29/08/2013

Chapter 17

29/08/2013

Chapter 18

04/09/2013

Chapter 19

04/09/2013

Chapter 20

04/09/2013

Chapter 21

04/09/2013

Chapter 22

11/09/2013

Chapter 23

11/09/2013

Chapter 24

11/09/2013

Chapter 25

11/09/2013

Chapter 26

11/09/2013

Chapter 27

12/09/2013
Top