Gantz: G
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Gantz: G

Thể Loại Truyện : Drama, Other, Action

Ngày tạo: 22-11,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 291

Tóm tắt:

Đây có thể là SpinOff của phần 1.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/11/2015

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017
Top