Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi

Thể Loại Truyện : Harem, Manhua, Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 24-06,2018

Ngày cập nhật: 11-12,2018 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 198

Tóm tắt:

Sơ lượt:

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

10/12/2018

Chapter 19

09/12/2018

Chapter 18

04/12/2018

Chapter 17

30/10/2018

Chapter 16

09/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

24/06/2018

Chapter 1

24/06/2018

Chapter 2

24/06/2018

Chapter 3

24/06/2018

Chapter 4

24/06/2018

Chapter 5

24/06/2018

Chapter 6

24/06/2018

Chapter 7

24/06/2018

Chapter 8

24/06/2018

Chapter 11

30/07/2018

Chapter 10

30/07/2018

Chapter 12

06/08/2018

Chapter 13

27/08/2018

Chapter 14

15/09/2018

Chapter 15

19/09/2018

Chapter 16

09/10/2018

Chapter 17

30/10/2018

Chapter 18

04/12/2018

Chapter 19

09/12/2018

Chapter 20

10/12/2018
Top