Genesect and the Legend Awakened
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Genesect and the Legend Awakened

Thể Loại Truyện : Other, Adventure

Ngày tạo: 06-10,2013

Ngày cập nhật: 06-10,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 154

Tóm tắt:

Genesect (ゲノセクト Genesect), 1 pokemon nhân tạo của tem Plasma, tìm đường trở về quê hương và xem tất cả mọi thứ là kẻ thù trừ các con Genesect còn lại, chúng gặp Mewtwo, cũng là 1 pokemon nhân tạo của team Rocket.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

06/10/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/10/2013
Top