Getter Robo Anthology
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Getter Robo Anthology

Thể Loại Truyện : Mecha, Other, Action

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 253

Tóm tắt:

Một bộ manga được nhiều họa sĩ vẽ dựa theo Getter Robo.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012