Getter Robo Devolution: Uchuu Saigo no 3-punkan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Getter Robo Devolution: Uchuu Saigo no 3-punkan

Thể Loại Truyện : Mecha, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 20-08,2017 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 828

Tóm tắt:

truyện nằm trong series getter robo - Câu chuyện về những cổ máy đánh nhau chí choé v.v..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

20/08/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

20/08/2017
Top