Gift - Under the Rainbow
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Gift - Under the Rainbow

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other

Ngày tạo: 03-01,2012

Ngày cập nhật: 03-01,2012 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 554

Tóm tắt:

Chuyện tình tay ba => tay bốn => tay năm => tay sáu ... 1 anh versus 5 em ... 1 em childhood - 1 em imouto - 3 em classmate ... maybe harem ending or not ..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

03/01/2012

Chapter 11

03/01/2012

Chapter 10

03/01/2012

Chapter 9

03/01/2012

Chapter 8

03/01/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/01/2012

Chapter 2

03/01/2012

Chapter 3

03/01/2012

Chapter 4

03/01/2012

Chapter 5

03/01/2012

Chapter 6

03/01/2012

Chapter 7

03/01/2012

Chapter 8

03/01/2012

Chapter 9

03/01/2012

Chapter 10

03/01/2012

Chapter 11

03/01/2012

Chapter 12

03/01/2012
Top