Ginger Honey
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ginger Honey

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 15-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 246

Tóm tắt:

Tiếp nối bộ Devil’s Honey.
Chuyện tình vườn trường hường phấn của cậu em trai nhỏ nhà Yoshino cùng bạn thân của cậu anh trai nhớn =V=
Download.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

15/11/2015

Chapter 3

27/06/2015

Chapter 2

26/05/2015

Chapter 1

18/01/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/01/2015

Chapter 2

26/05/2015

Chapter 3

27/06/2015

Chapter 4

15/11/2015

Chapter 5

27/11/2016
Top