Gintama Doujinshi - Let Me Hear Voice
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Gintama Doujinshi - Let Me Hear Voice

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 22-07,2013

Ngày cập nhật: 22-07,2013 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 131

Tóm tắt:

"Không phải ngươi có thể hiểu được cảm xúc của ta sao?"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

22/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/07/2013
Top