Giống Như Tình Yêu!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Giống Như Tình Yêu!

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 29-01,2018 (28 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 444

Tóm tắt:

Một ngày nọ, Kazuma Murakami học sinh dễ thương trong trường đã thú nhận tình cảm với Miyu Omi. Câu chuyện xoay quanh thời học sinh của họ... :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 21

29/01/2018

Chapter 20

24/12/2017

Chapter 19

21/12/2017

Chapter 18

16/12/2017

Chapter 17

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 8.5

26/11/2016

Chapter 8.3

07/01/2017

Chapter 8.4

07/01/2017

Chapter 8.6

07/01/2017

Chapter 8.7

07/01/2017

Chapter 9

15/01/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 10.1

28/07/2017

Chapter 10.2

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

16/12/2017

Chapter 19

21/12/2017

Chapter 20

24/12/2017

Chapter 21

29/01/2018
Top