Goblin Mad Dog
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Goblin Mad Dog

Thể Loại Truyện : Ecchi, Seinen, Action, Comedy

Ngày tạo: 28-06,2014

Ngày cập nhật: 28-06,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 162

Tóm tắt:

sự gặp nhau giữa Ino Head Gargoyle and GTO. > Ino-Head Gargoyle> GTO

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

28/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/06/2014
Top