God Of Bath
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

God Of Bath

Thể Loại Truyện : Drama, Sports, Other, Comedy

Ngày tạo: 24-11,2012

Ngày cập nhật: 24-11,2012 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 226

Tóm tắt:

The man with the hand of God starts the scrub battle to become the best bath coordinator.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

24/11/2012

Chapter 4

29/10/2012

Chapter 3

29/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

29/10/2012

Chapter 4

29/10/2012

Chapter 5

24/11/2012
Top