Godly Bells
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Godly Bells

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Manhwa, Mystery, Supernatural, Other

Ngày tạo: 20-11,2015

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (41 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,947

Tóm tắt:

Những chiếc chuông được gọi là thần. Bí mật giữa hiện tại quá khứ của những chiếc chuông và Hong Ryeong, một trong những sự lựa chọn của chuông.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

31/05/2013

Chapter 1

01/06/2013

Chapter 2

14/06/2013

Chapter 3

14/06/2013

Chapter 4

22/06/2013

Chapter 5

14/07/2013

Chapter 6

24/07/2013

Chapter 7

25/09/2013

Chapter 8

Chapter 9

Chapter 10

15/01/2015

Chapter 11

16/01/2015

Chapter 12

20/01/2015

Chapter 13

01/02/2015

Chapter 14

04/02/2015

Chapter 15

16/02/2015

Chapter 16

03/03/2015

Chapter 17

04/03/2015

Chapter 18

17/03/2015

Chapter 19

25/03/2015

Chapter 20

29/09/2015

Chapter 21

05/10/2015

Chapter 22

06/10/2015

Chapter 23

08/10/2015

Chapter 24

13/10/2015

Chapter 25

20/10/2015

Chapter 26

25/10/2015

Chapter 27

20/11/2015

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 29.5

26/11/2016

Chapter 29.6

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016
Top