Gone with the Blastwawe
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Gone with the Blastwawe

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Adventure

Ngày tạo: 10-09,2015

Ngày cập nhật: 10-09,2015 (18 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 826

Tóm tắt:

Nói chung không có gì đặc sắc hết,đọc đi r biết =))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

10/09/2015

Chapter 68

10/09/2015

Chapter 70

10/09/2015

Chapter 69

10/09/2015

Chapter 67

10/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/03/2015

Chapter 6

01/03/2015

Chapter 11

02/03/2015

Chapter 16

02/03/2015

Chapter 21

03/03/2015

Chapter 26

03/03/2015

Chapter 31

03/03/2015

Chapter 36

04/03/2015

Chapter 41

04/03/2015

Chapter 46

05/03/2015

Chapter 51

06/03/2015

Chapter 66

01/04/2015

Chapter 56

05/04/2015

Chapter 67

10/09/2015

Chapter 69

10/09/2015

Chapter 70

10/09/2015

Chapter 68

10/09/2015

One shot

10/09/2015
Top