Good Robot
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Good Robot

Thể Loại Truyện : Mystery, Other

Ngày tạo: 18-10,2015

Ngày cập nhật: 18-10,2015 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 342

Tóm tắt:

Xem sẽ rõ :)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

18/10/2015

Chapter 9

16/10/2015

Chapter 8

15/10/2015

Chapter 7

03/08/2015

Chapter 6

21/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/05/2015

Chapter 1.5

07/05/2015

Chapter 2

11/05/2015

Chapter 3

12/05/2015

Chapter 4

11/06/2015

Chapter 5

14/06/2015

Chapter 6

21/06/2015

Chapter 7

03/08/2015

Chapter 8

15/10/2015

Chapter 9

16/10/2015

Chapter 10

18/10/2015
Top