Gosho Aoyamas Collection of Short Stories
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Gosho Aoyamas Collection of Short Stories

Thể Loại Truyện : Mystery, Romance, Other, Action

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 279

Tóm tắt:

Tuyển tập các truyện ngắn của tác giả Aoyama Gosho.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

20/10/2012

Chapter 9

20/10/2012

Chapter 8

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 8

20/10/2012

Chapter 9

20/10/2012

Chapter 10

20/10/2012
Top