Goth
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Goth

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Mature, Psychological, Other

Ngày tạo: 31-03,2011

Ngày cập nhật: 31-03,2011 (5 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 359

Tóm tắt:

Có những ám ảnh... về nhiều thứ... về máu... về cái chết... sám hối... yêu thương... lừa phỉnh... Hãy đến với thế giới của những mảnh vỡ đen tối... của Goth.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

31/03/2011

Chapter 4

31/03/2011

Chapter 3

31/03/2011

Chapter 2

31/03/2011

Chapter 1

31/03/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/03/2011

Chapter 2

31/03/2011

Chapter 3

31/03/2011

Chapter 4

31/03/2011

Chapter 5

31/03/2011
Top