Graineliers
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Graineliers

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Mystery, Other

Ngày tạo: 21-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (27 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 895

Tóm tắt:

Trong truyện, có những người được gọi là "Graineliers", người có thể tạo ra những "hạt giống" chứa đựng quyền năng khác nhau. Cậu thiếu niên Lucas là người sống với mối hận những quyền năng được tạo ra từ "hạt giống".

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/12/2013

Chapter 2

12/12/2013

Chapter 3

13/12/2013

Chapter 4

06/01/2014

Chapter 5

11/02/2014

Chapter 6

08/04/2014

Chapter 7

02/06/2014

Chapter 8

26/07/2014

Chapter 9

06/08/2015

Chapter 09.5

19/08/2015

Chapter 10

19/08/2015

Chapter 11

19/08/2015

Chapter 12

28/09/2015

Chapter 13

06/10/2015

Chapter 14

06/10/2015

Chapter 15

10/10/2015

Chapter 16

15/10/2015

Chapter 17

21/11/2015

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016
Top