Green Blood
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Green Blood

Thể Loại Truyện : Action, Adventure

Ngày tạo: 13-05,2014

Ngày cập nhật: 13-05,2014 (49 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 1,644

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 49

13/05/2014

Chapter 48

11/05/2014

Chapter 47

09/05/2014

Chapter 46

06/05/2014

Chapter 45

06/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/11/2013

Chapter 2

09/11/2013

Chapter 3

27/11/2013

Chapter 4

04/12/2013

Chapter 5

04/12/2013

Chapter 6

02/01/2014

Chapter 7

02/01/2014

Chapter 8

06/02/2014

Chapter 9

07/02/2014

Chapter 10

11/02/2014

Chapter 11

18/02/2014

Chapter 12

18/02/2014

Chapter 13

19/02/2014

Chapter 14

19/02/2014

Chapter 15

20/02/2014

Chapter 16

21/02/2014

Chapter 17

24/02/2014

Chapter 18

25/02/2014

Chapter 19

25/02/2014

Chapter 20

02/03/2014

Chapter 21

03/03/2014

Chapter 22

06/03/2014

Chapter 23

13/03/2014

Chapter 24

16/03/2014

Chapter 25

16/03/2014

Chapter 26

17/03/2014

Chapter 27

20/03/2014

Chapter 28

20/03/2014

Chapter 29

20/03/2014

Chapter 30

24/03/2014

Chapter 31

24/03/2014

Chapter 32

24/03/2014

Chapter 33

27/03/2014

Chapter 34

29/03/2014

Chapter 35

31/03/2014

Chapter 36

20/04/2014

Chapter 37

20/04/2014

Chapter 38

20/04/2014

Chapter 39

20/04/2014

Chapter 40

20/04/2014
Top