Green Boy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Green Boy

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, School Life, Sports, Other, Action

Ngày tạo: 12-11,2015

Ngày cập nhật: 12-11,2015 (57 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,260

Tóm tắt:

Dịch sau vậy =.=

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 55

12/11/2015

Chapter 54

06/11/2015

Chapter 53

05/11/2015

Chapter 52

04/11/2015

Chapter 51

03/11/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

20/10/2012

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

18/09/2015

Chapter 4

18/09/2015

Chapter 5

19/09/2015

Chapter 6

19/09/2015

Chapter 7

20/09/2015

Chapter 8

21/09/2015

Chapter 9

22/09/2015

Chapter 10

23/09/2015

Chapter 11

23/09/2015

Chapter 12

24/09/2015

Chapter 13

25/09/2015

Chapter 14

26/09/2015

Chapter 15

27/09/2015

Chapter 16

28/09/2015

Chapter 17

29/09/2015

Chapter 18

01/10/2015

Chapter 19

01/10/2015

Chapter 20

03/10/2015

Chapter 21

04/10/2015

Chapter 21.5

04/10/2015

Chapter 22

05/10/2015

Chapter 23

06/10/2015

Chapter 24

08/10/2015

Chapter 25

08/10/2015

Chapter 26

09/10/2015

Chapter 27

10/10/2015

Chapter 28

11/10/2015

Chapter 29

12/10/2015

Chapter 30

13/10/2015

Chapter 31

14/10/2015

Chapter 32

15/10/2015

Chapter 33

16/10/2015

Chapter 34

17/10/2015

Chapter 35

18/10/2015

Chapter 36

20/10/2015

Chapter 37

20/10/2015

Chapter 38

22/10/2015
Top