Green Lantern
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Green Lantern

Thể Loại Truyện : Martial Arts, Supernatural, Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 14-08,2013

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 649

Tóm tắt:

Sau nhiều năm, Sinestro cuối cùng cũng đã trở lại làm Green Lantern. Sinestro có một chiếc nhẫn quyền lực và Hal Jordan thì không...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 4

14/08/2013

Chapter 9

19/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/07/2013

Chapter 2

19/07/2013

Chapter 3

19/07/2013

Chapter 6

19/07/2013

Chapter 7

19/07/2013

Chapter 8

19/07/2013

Chapter 9

19/07/2013

Chapter 4

14/08/2013

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016
Top