Guardians Of The Galaxy V3 2013
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Guardians Of The Galaxy V3 2013

Thể Loại Truyện : Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 03-08,2014

Ngày cập nhật: 03-08,2014 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 751

Tóm tắt:

Bộ truyện mới ra kể về Biệt đội bảo vệ thiên hà. 4 tập prelude đầu kể về việc các thành viên của đội Guardians of the Galaxy tập hợp. Truyện được dịch và edit bởi ad FB của Hội hâm mộ những siêu anh hùng của Marvel. https://www.facebook.com/sieuanhhungMarvel

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

03/08/2014

Chapter 14

03/08/2014

Chapter 13

01/08/2014

Chapter 12

31/07/2014

Chapter 11

13/02/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/08/2013

Chapter 1.1

17/08/2013

Chapter 2

17/08/2013

Chapter 3

17/08/2013

Chapter 4

19/08/2013

Chapter 5

20/08/2013

Chapter 6

27/09/2013

Chapter 7

19/10/2013

Chapter 8

26/12/2013

Chapter 9

26/12/2013

Chapter 10

07/01/2014

Chapter 11

13/02/2014

Chapter 12

31/07/2014

Chapter 13

01/08/2014

Chapter 14

03/08/2014

Chapter 15

03/08/2014
Top