Gunner
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Gunner

Thể Loại Truyện : Gender Bender, Historical, Manhwa, Martial Arts, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 11-10,2015

Ngày cập nhật: 26-09,2017 (27 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,140

Tóm tắt:

Đang cập nhật

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 27

26/09/2017

Chapter 26

26/09/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/09/2014

Chapter 2

05/09/2014

Chapter 3

04/10/2015

Chapter 4

04/10/2015

Chapter 5

05/10/2015

Chapter 6

07/10/2015

Chapter 7

10/10/2015

Chapter 8

11/10/2015

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

15/01/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

26/09/2017

Chapter 27

26/09/2017
Top