Gunnm Another Story
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Gunnm Another Story

Thể Loại Truyện : Drama, Seinen, Action

Ngày tạo: 29-07,2017

Ngày cập nhật: 07-08,2017 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 326

Tóm tắt:

Ngoại truyện của bộ Battle Angel Alita, gồm 4 mẩu truyện ngắn cung cấp cho người đọc thêm thông tin về thể giới của Battle Angel Alita

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

07/08/2017

Chapter 7

07/08/2017

Chapter 6

05/08/2017

Chapter 5

04/08/2017

Chapter 4

04/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/07/2017

Chapter 2

04/08/2017

Chapter 3

04/08/2017

Chapter 4

04/08/2017

Chapter 5

04/08/2017

Chapter 6

05/08/2017

Chapter 7

07/08/2017

Chapter 8

07/08/2017
Top