Guns Girl - School Dayz - Special Chapter - Halloween Edition
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Guns Girl - School Dayz - Special Chapter - Halloween Edition

Thể Loại Truyện : One Shot, Shoujo, Action

Ngày tạo: 25-06,2015

Ngày cập nhật: 25-06,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 40

Tóm tắt:

Câu chuyện về Bronya Zaychik

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top