Guns Girl - School DayZ - Special manga chapter: Triennial Sakura
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Guns Girl - School DayZ - Special manga chapter: Triennial Sakura

Thể Loại Truyện : One Shot, Tragedy

Ngày tạo: 13-06,2015

Ngày cập nhật: 13-06,2015 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 172

Tóm tắt:

Đây là một câu chuyện buồn nhưng rất đẹp.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

13/06/2015

One shot

12/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

One shot

12/06/2015

Chapter 1

13/06/2015
Top