Hắc Điểu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hắc Điểu

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Shoujo, Smut, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 13-08,2015

Ngày cập nhật: 13-08,2015 (81 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 1,889

Tóm tắt:

Harada là 1 người đặc biệt có khả năng nhìn thấy yêu quái. Rồi một ngày, cô ta biết được sự thật kinh hoàng rằng cô là thức ăn của yêu quái...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 72.2

13/08/2015

Chapter 72.1

13/08/2015

Chapter 72

13/08/2015

Chapter 71

13/08/2015

Chapter 70

13/08/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/08/2015

Chapter 2

13/08/2015

Chapter 3

13/08/2015

Chapter 4

13/08/2015

Chapter 5

13/08/2015

Chapter 6

13/08/2015

Chapter 7

13/08/2015

Chapter 8

13/08/2015

Chapter 9

13/08/2015

Chapter 10

13/08/2015

Chapter 11

13/08/2015

Chapter 12

13/08/2015

Chapter 13

13/08/2015

Chapter 14

13/08/2015

Chapter 15

13/08/2015

Chapter 16

13/08/2015

Chapter 17

13/08/2015

Chapter 17.5

13/08/2015

Chapter 18

13/08/2015

Chapter 19

13/08/2015

Chapter 20

13/08/2015

Chapter 21

13/08/2015

Chapter 22

13/08/2015

Chapter 23

13/08/2015

Chapter 24

13/08/2015

Chapter 25

13/08/2015

Chapter 26

13/08/2015

Chapter 27

13/08/2015

Chapter 28

13/08/2015

Chapter 28.1

13/08/2015

Chapter 28.2

13/08/2015

Chapter 29

13/08/2015

Chapter 30

13/08/2015

Chapter 31

13/08/2015

Chapter 32

13/08/2015

Chapter 33

13/08/2015

Chapter 34

13/08/2015

Chapter 35

13/08/2015

Chapter 36

13/08/2015

Chapter 37

13/08/2015
Top