Hắc Khuyển
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hắc Khuyển

Thể Loại Truyện : Manhua, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 13-08,2014

Ngày cập nhật: 13-08,2014 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 663

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

13/08/2014

Chapter 14

11/08/2014

Chapter 13

11/08/2014

Chapter 12

26/07/2014

Chapter 11

26/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/07/2014

Chapter 2

26/07/2014

Chapter 3

26/07/2014

Chapter 4

26/07/2014

Chapter 5

26/07/2014

Chapter 6.1

26/07/2014

Chapter 6.2

26/07/2014

Chapter 7

26/07/2014

Chapter 8

26/07/2014

Chapter 9

26/07/2014

Chapter 10

26/07/2014

Chapter 11

26/07/2014

Chapter 12

26/07/2014

Chapter 13

11/08/2014

Chapter 14

11/08/2014

Chapter 15

13/08/2014
Top