[ Haikyuu!! ] KuroKen Short DJ Collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

[ Haikyuu!! ] KuroKen Short DJ Collection

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 29-07,2014

Ngày cập nhật: 29-07,2014 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 779

Tóm tắt:

Tổng hợp các short dj của KuroKen - Haikyuu!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

29/07/2014

Chapter 14

29/06/2014

Chapter 13

22/06/2014

Chapter 12

18/06/2014

Chapter 11

15/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/06/2014

Chapter 2

04/06/2014

Chapter 3

05/06/2014

Chapter 4

06/06/2014

Chapter 5

07/06/2014

Chapter 6

08/06/2014

Chapter 7

09/06/2014

Chapter 8

09/06/2014

Chapter 9

11/06/2014

Chapter 10

11/06/2014

Chapter 11

15/06/2014

Chapter 12

18/06/2014

Chapter 13

22/06/2014

Chapter 14

29/06/2014

Chapter 16

29/07/2014
Top