Hallelujah Overdrive!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hallelujah Overdrive!

Thể Loại Truyện : Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 05-11,2014

Ngày cập nhật: 05-11,2014 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 205

Tóm tắt:

Bạn có tinh tưởng nhạc ma thuật không?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

05/11/2014

Chapter 2

05/09/2014

Chapter 1

19/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/08/2014

Chapter 2

05/09/2014

Chapter 3

05/11/2014
Top