Hamatora
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hamatora

Thể Loại Truyện : Seinen, Supernatural, Action, Comedy

Ngày tạo: 06-07,2014

Ngày cập nhật: 06-07,2014 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 731

Tóm tắt:

Năng Lực Siêu Nhiên

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

06/07/2014

Chapter 12

03/07/2014

Chapter 11

03/07/2014

Chapter 10

01/07/2014

Chapter 9

21/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/03/2014

Chapter 2

13/03/2014

Chapter 3

17/03/2014

Chapter 4

17/03/2014

Chapter 5

29/03/2014

Chapter 6

29/03/2014

Chapter 7

01/04/2014

Chapter 8

03/05/2014

Chapter 9

21/05/2014

Chapter 10

01/07/2014

Chapter 11

03/07/2014

Chapter 12

03/07/2014

Chapter 13

06/07/2014
Top