Hamatora Special Comic - Art's Holiday
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hamatora Special Comic - Art's Holiday

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Anime, Comedy

Ngày tạo: 24-09,2014

Ngày cập nhật: 24-09,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 272

Tóm tắt:

Một one-shot được tặng kèm khi mua đĩa Blu-ray vol 4 của Hamatora do tác giả truyện Hamatora vẽ.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

24/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

24/09/2014
Top