Hắn Đến Từ Sao Hỏa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hắn Đến Từ Sao Hỏa

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Comedy

Ngày tạo: 21-11,2015

Ngày cập nhật: 09-11,2018 (50 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 985

Tóm tắt:

Đọc cũng được ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 73

09/11/2018

Chapter 71

06/11/2018

Chapter 70

05/11/2018

Chapter 69

24/10/2018

Chapter 68

20/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

03/04/2015

Chapter 1.2

04/04/2015

Chapter 2

13/05/2015

Chapter 3

13/05/2015

Chapter 4

09/06/2015

Chapter 5

03/07/2015

Chapter 6

03/08/2015

Chapter 7

08/08/2015

Chapter 8

13/08/2015

Chapter 9

05/09/2015

Chapter 10.1

20/11/2015

Chapter 10.2

21/11/2015

Chapter 11.1

27/11/2016

Chapter 11.2

27/11/2016

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13.1

27/07/2017

Chapter 13.2

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16.1

03/12/2017

Chapter 16.2

16/12/2017

Chapter 16.3

23/12/2017

Chapter 17.1

11/01/2018

Chapter 17.2

12/01/2018

Chapter 17.3

14/01/2018

Chapter 18.1

19/01/2018

Chapter 18.2

19/01/2018

Chapter 18.3

19/01/2018

Chapter 19

11/02/2018

Chapter 19.2

12/02/2018

Chapter 19.3

14/02/2018

Chapter 20.1

14/02/2018

Chapter 20.2

15/02/2018

Chapter 20.3

15/02/2018

Chapter 21

23/02/2018

Chapter 21.2

04/03/2018

Chapter 21.3

12/03/2018

Chapter 22

13/03/2018

Chapter 22.2

15/03/2018

Chapter 22.3

25/03/2018
Top