Hana to Uso to Makoto
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hana to Uso to Makoto

Thể Loại Truyện : Drama, Mystery, Supernatural

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 17-11,2015 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 844

Tóm tắt:

Ngày ấy khi hạ chưa tràn tháng sáu Cô gái lặng lẽ bước qua đời người...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 21

17/11/2015

Chapter 20

17/11/2015

Chapter 19

17/11/2015

Chapter 18

17/11/2015

Chapter 17

17/11/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/07/2014

Chapter 2

06/08/2014

Chapter 3

06/08/2014

Chapter 4

07/08/2014

Chapter 5

07/08/2014

Chapter 6

07/08/2014

Chapter 7

07/08/2014

Chapter 8

11/09/2014

Chapter 9

11/09/2014

Chapter 10

17/11/2015

Chapter 11

17/11/2015

Chapter 12

17/11/2015

Chapter 13

17/11/2015

Chapter 14

17/11/2015

Chapter 15

17/11/2015

Chapter 16

17/11/2015

Chapter 17

17/11/2015

Chapter 18

17/11/2015

Chapter 19

17/11/2015

Chapter 20

17/11/2015

Chapter 21

17/11/2015
Top