Hàng Linh Ký
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hàng Linh Ký

Thể Loại Truyện : Manhua, Action, Comedy

Ngày tạo: 31-12,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 229

Tóm tắt:

Trụ manh hàng linh sư và trung nhị ác linh . . . . . .

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3.2

Chapter 3.1

09/10/2014

Chapter 2

06/10/2014

Chapter 1

03/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/10/2014

Chapter 2

06/10/2014

Chapter 3.1

09/10/2014

Chapter 3.2

Chapter 4

27/11/2016
Top