Hangah, Lee
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hangah, Lee

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 01-08,2017 (26 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 752

Tóm tắt:

Hang-Ah là một cô gái có thể thấy trước tương lai qua những giấc mơ. Cùng với Nabi, Hang Ah đi trên một cuộc hành trình để phá vỡ con dấu của bốn vị thần... :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

01/08/2017

Chapter 21

01/08/2017

Chapter 20

01/08/2017

Chapter 19.1

28/07/2017

Chapter 18

18/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15.1

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 15.2

07/01/2017

Chapter 15.3

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

18/01/2017

Chapter 18

18/01/2017

Chapter 19.1

28/07/2017

Chapter 20

01/08/2017

Chapter 21

01/08/2017

Chapter 22

01/08/2017
Top