Hanma Baki
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hanma Baki

Thể Loại Truyện : Martial Arts, Mature, Psychological, Sports, Other, Action

Ngày tạo: 28-12,2014

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (244 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 6,748

Tóm tắt:

Một bộ truyện thuần chiến đấu Cực hấp dẫn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 255

28/07/2017

Chapter 254

28/07/2017

Chapter 253

28/07/2017

Chapter 251

28/07/2017

Chapter 250

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 39

28/07/2017

Chapter 40

28/07/2017
Top