Hapi Mari
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Hapi Mari

Thể Loại Truyện : Romance, Smut, Comedy

Ngày tạo: 09-03,2013

Ngày cập nhật: 09-03,2013 (38 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 623

Tóm tắt:

Nàng: Takanashi Chiwa, một nữ nhân viên văn phòng bình thường. Trừ việc rất chán ghét đàn ông - Đặc biệt là đàn ông không biết tự chăm sóc bản thân. Chàng: Hokuto Chiwa, Tổng Giám Đốc công ty nàng, đẹp trai giàu có. Ngoại trừ việc: Nhà anh ta là một cái chuồng heo không hơn không kém!!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 40

09/03/2013

Chapter 39

28/02/2013

Chapter 38

31/01/2013

Chapter 37

02/01/2013

Chapter 36

29/12/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/12/2012

Chapter 2

24/12/2012

Chapter 3

24/12/2012

Chapter 4

24/12/2012

Chapter 5

24/12/2012

Chapter 6

24/12/2012

Chapter 7

24/12/2012

Chapter 8

24/12/2012

Chapter 9

24/12/2012

Chapter 10

24/12/2012

Chapter 11

24/12/2012

Chapter 12

24/12/2012

Chapter 13

24/12/2012

Chapter 14

24/12/2012

Chapter 15

24/12/2012

Chapter 16

24/12/2012

Chapter 17

24/12/2012

Chapter 18

24/12/2012

Chapter 19

24/12/2012

Chapter 20

24/12/2012

Chapter 21

24/12/2012

Chapter 22

24/12/2012

Chapter 25

24/12/2012

Chapter 26

24/12/2012

Chapter 27

24/12/2012

Chapter 28

24/12/2012

Chapter 29

24/12/2012

Chapter 30

24/12/2012

Chapter 31

24/12/2012

Chapter 32

24/12/2012

Chapter 33

24/12/2012

Chapter 34

24/12/2012

Chapter 35

24/12/2012

Chapter 36

29/12/2012

Chapter 37

02/01/2013

Chapter 38

31/01/2013

Chapter 39

28/02/2013

Chapter 40

09/03/2013