happy negative marriage
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

happy negative marriage

Thể Loại Truyện : Drama, Ecchi, Mature, Romance, Seinen, Comedy

Ngày tạo: 21-09,2014

Ngày cập nhật: 21-09,2014 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 878

Tóm tắt:

Keitaro Satou năm nay 30, thành công trong công việc của mình ... và cũng là duy nhất. Với những lo ngại về tương lai của mình, ông quyết định gặp một cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp để đáp ứng bản thân và gia đình của mình. Và anh đã được gia đình sắp xếp cuộc gặp với một em xinh như mộng.Truyện có yếu tố nhạy cảm vì vậy lưu ý trước khi xem

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

21/09/2014

Chapter 14

20/06/2014

Chapter 13

15/06/2014

Chapter 12

08/06/2014

Chapter 11

28/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/06/2012

Chapter 2

07/06/2012

Chapter 3

07/06/2012

Chapter 4

07/06/2012

Chapter 5

07/06/2012

Chapter 6

07/06/2012

Chapter 7

07/06/2012

Chapter 8

07/06/2012

Chapter 9

30/06/2013

Chapter 10

01/07/2013

Chapter 11

28/07/2013

Chapter 12

08/06/2014

Chapter 13

15/06/2014

Chapter 14

20/06/2014

Chapter 15

21/09/2014
Top